Vi träffade politiker och tjänstemän

 • Årlig resa med landshövding Lena Sommestad med flera i länsstyrelsens ledning. Denna gång till landsbygdsföretag i Laholms kommun.
 • LRFs omsorgsgrupp diskuterade djurskyddsfrågor med länsveterinär Madeleine Beckman. 
 • Träff med gårdsbesök för kommunala miljöpolitiker med temat miljöhänsyn kontra produktion av mat.
 • Möte med halländska riksdagsbänken på Berte gård.
 • Gårdsbesök för Centerpartiet och Vänsterpartiet som ville studera halländska landsbygdsföretag.

Vi gav kommungrupperna ny inspiration till viktiga möten

 • Laholm: Prat om vikten av svensk mat på Laholms skördefest .
 • Falkenberg: Informationsmöte om Ätrans blivande vattenskyddsområde. Studieresa med gårdsbesök för kommunpolitiker.
 • Hylte: Möte med politiker och tjänstemän, om skolfrågor med mera.
 • Halmstad: Möte med de politiska partierna. Möte med Halmstads kommun och inspirationsförläsare om kommunal upphandling.
 • Varberg: Möte om vildsvinsproblem.Reklamfilm utmed väg 153 med budskapet "Välj svensk mat". Konsumentaktiviteter utanför butiker.
 • Kungsbacka: Dialogmöte med politiker och tjänstemän om bebyggelse på åkermark.

Vi satsade på medlemmarnas behov

 • LRFs ägandeexperter stödde medlemmar i frågor som berör ägande och brukande av jord och skog.
 • Stormöte om läget i mjölkbranschen, med medverkan av bland andra LRF Mjölks chef Jonas Carlberg och Lennart Nilsson riksförbundsstyrelsen.
 • Temaeftermiddag om hållbarhet inom jord- och skogsbruket med LRFs förbundsorförande Helena Jonsson, meteorolog Pär Holmgren, biträdande professor Chrisel Cederberg, Chalmers.
 • Omsorgsgruppen fortsatte att stötta medlemmar som mår dåligt.

Vi såg resultat av mångårigt påverksansarbete

 • Arbetet med ett regionalt livsmedelsprogram startade.
 • Dubbelt så många åttondeklasser togs emot för studiebesök på Munkagårdsgymnasiet under 2016 än under föregående år. LRF:s initiativ börjar bli etablerat.
 • Munkagårdsgymnasiet erbjöd fortsättningskurs i ekonomi för andra året i rad.

Annat som vi också är stolta över

 • Ostkampanj och ostfestival: Aktiviteter i hela Halland utanför butiker, på matmarknader med mera. Ostfestival på Stora torg i Halmstad, med ostförsäljning, mjölkprovning med mera. LRF Ungdomen satte upp ”ostmålade” halmbalar utmed vägarna.
 • Medieutspel och insändare till strid för småskalig vattenkraft, om att lantbruket har svar på många miljö- och klimatfrågor, från LRF Ungdomen mot Varbergs Energis bygge av solcellsanläggning på god åkermark, med flera ämnen.
 • Äganderättsprat med många hundratals skogsägare vid Södras skogsdag i Ryssbol.