Beställ kallelse

 • senast 14 arbetsdagar innan medlemmen ska ta emot kallelsen
 • hos LRF Organisationsservice på telefon 08-787 52 80 eller via e-post inbjudan@lrf.se

Årsmötet ska vara genomfört senast den 15 februari.

Informera valberedningen

Som ordförande ska du informera valberedningen om:

 • de personer för vilka mandatperioden har gått ut
 • vilka arvoden, reseersättningar med mera som gäller.

Valberedningen har fått ett utskick med valberedningsblanketter. I januari görs ett utskick med statistik över antalet medlemmar i avdelningen. Antalet ligger till grund för hur många fullmäktige som avdelningen ska välja till regionstämman.

Förslag på medverkande

 • Regionstyrelse och personal
 • We Effect, Sven-Anders Svensson, tfn 070-551 70 20
 • LRF Konsult
 • Länsförsäkringar
 • Studieförbundet Vuxenskolan

Efter årsmötet

 • Konstituerande styrelsemöte, bäst direkt efter årsmötet.
 • Ändra i valrapporten.Denna finns numera enbart digitalt. Var noga med alla personuppgifter, medlemsnummer, mobilnummer och e-postadress.
 • Skriv ut och fyll i blanketten om aktivitetsersättning. Skicka till regionkontoret i det svarskuvert du fått på ordförandeträffen eller på posten, senast fredagen den 17 februari.
 • Skicka motioner och skrivelser i digitalt format, helst i Word, till lrf.halland@lrf.se, senast fredagen den 17 februari. Om det är problem, skicka på papper i svarskuvertet.

Dokument att använda på årsmötet 2017

Har du frågor eller problem att ladda ner filer?

Kontakta LRF Hallands regionkontor: Lars-Anders Knutsson,
0346-71 69 69, lars-anders.knutsson@lrf.se