Kontakt

Regionkontor

Besöksadress:
Torsholmsvägen 3
Falkenberg

Postadress:
Box 1, 311 21 Falkenberg

Fakturaadress:
Lantbrukarnas Ekonomi AB, FE312
833 83 Strömsund

Regionstyrelsen i Skåne 2019