Knäred-Hishult-Mästocka

Stefan Sunnegård

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8693677

Bo Davidsson

Vice ordförande, Ledamot 070-8565513

Brita Petersson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-244981

Anders Axelsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708-440235

Tommy Andersson

Ledamot, Skogsansvarig 070-6044486

Frida Antonsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703355377

Valberedning

Kurt Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706943317

Fredrik Lindqvist

Valberedning, ledamot 0733-374829

Gert Petersson

Valberedning, ledamot 070-2138389