Breared

Hans Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2378337

Rolf Persson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6209809

Mats Gunnarsson

Kassör, Ledamot 070-2057122

Valberedning

Gunilla Gunnarsson

Valberedning, sammankall. 070-3778036

Niklas Petersson

Valberedning, ledamot 070-6225778