Årstad M Omnejd

Johan Boketun

Ordförande, Ledamot 0702452052

Marcus Robertsson

Vice ordförande, Ledamot 072-7077070

Göran Jörnlid

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705091409

Roger Christiansson

Kassör, Ledamot 070-1760684

Sebastian Johansson

Ledamot 0722293077

Valberedning

Per Johansson

Valberedning, sammankall. 0709-152114

Lars Svensson

Valberedning, ledamot 076-8291124

Anders Richardsson

Valberedning, ledamot 070-8522572