Gällared

Stellan Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-3703726

Lars Karlsson

Sekreterare, Ledamot 070-8340570

Jan-Olof Johansson

Kassör, Ledamot 070-3227550

Caroline Skantze

Ledamot 070-8457513

Valberedning

Stig Larsson

Valberedning, sammankall. 070-6534159

Arne Andersson

Valberedning, ledamot 070-6876581