Källsjö-Ullared

Bo Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0721742342

Bo Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-3989683

Ingemar Svenäng

Kassör, Ledamot 0340-91010

Emil Karlsson

Ledamot 073-0390547

Sven-Erik Johansson

Ledamot 0705-626958

Anna Ericsson

Ledamot 0733-428519

Valberedning

Mikael Carlsson

Valberedning, sammankall. 070-5305175

Ivar Johansson

Valberedning, ledamot 070-539 10 60