Träslöv

Tommy Karlbom

Ordförande, Ledamot 070-5665431

Jörgen Lennartsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3761777

Anders Olsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-0979070

Per Klasson

Kassör, Ledamot 0730-229883

Anders Claesson

Ledamot 070-3624138

Birgit Andersson

Ledamot 0340-671750

Valberedning

Stefan Warefelt

Valberedning, sammankall. 0708-670776

Robin Johansson

Valberedning, ledamot 0730409235

Andreas Modiggård

Valberedning, ledamot 073-055 84 41