Valinge

Anders Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-0337878

David Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6925013

Per Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-5547885

Cecilia Assarsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5474604

Angelica Segerström

Ledamot 0340-620152

Valberedning

Lars Otterdahl

Valberedning, sammankall. 073-3208788

Anders Bengtsson

Valberedning, ledamot 0730-433523