Värö-Åskloster

Karin Larsson

Ordförande, Ledamot 073-4277737

Björn Larsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2721980

Bengt Gunnarsson

Sekreterare, Ledamot 070-5626178

Magnus Henningsson

Kassör, Ledamot 0703-724946

Roger Stensson

Ledamot 070-3992438

Karl-Arne Wennerberg

Ledamot 070-5175522

David Henningsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0767-688098

Valberedning

Ronny Berntsson

Valberedning, sammankall. 070-6585880

Robert Thunberg

Valberedning, ledamot 0706-472369