Hanhals

Sven Börjesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707-395425

Rikard Johnsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-5437539

Anders Arvidsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-4202178

Bonny Wernersson

Kassör, Ledamot 070-4940099

Sven Ericsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6439586

Valberedning

Lennart Bengtsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0300-13723