Skrea

Stefan Brosved

Ordförande, Ledamot 070-3537464

Claes Åkerberg

Sekreterare, Ledamot 070-8451494

Niklas Harrysson

Kassör, Ledamot 070-2707583

Ingeborg Jönsson

Ledamot 070-1452003

Lars Svensson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-654 09 81

Valberedning

Torbjörn Jönsson

Valberedning, sammankall. 070-9731968

Monika Bondesson

Valberedning, ledamot 070-8283650