Kungsäter

Karl-Anders Hansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-286186

Jörgen Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0703-992369

Anna-Jennie Lyngsmark

Sekreterare, Ledamot 072-5263825

Per Warnström

Kassör, Ledamot 070-2378467

Ronny Johansson

Ledamot 0709-386432

Bertil Gunnarsson

Ledamot 070-2847483

Bertil Abrahamsson

Ledamot 0706-274623

Valberedning

Gerry Fävremark

Valberedning, sammankall. 070-2913769

Jan-Inge Liedberg

Valberedning, ledamot 0703815743

Roland Gustafsson

Valberedning, ledamot 070-6439216

Arne Johansson

Valberedning, ledamot 0340-92035