Femsjö-Färgaryd

Peter Nöjd

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5716009

Karl Jorlén

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6634295

Lena Larsson

Sekreterare, Ledamot 070-521 20 43

Peter Bäckman

Ledamot 0703399907

Valberedning

Björn Oscarsson

Valberedning, sammankall. 070-5810887

Ove Larsson

Valberedning, ledamot 070-5793328

Lars-Göran Larsson

Valberedning, ledamot 070-5566245