Långaryd

Bo Eriksson

Ordförande, Ledamot 0706-106760

Åke Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6393079

Lennart Erlandsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705-247060

Pia Holmén

Kassör, Ledamot 0702-816880

Anders Larsson

Ledamot 070-5563312

Valberedning

Pehr-Ingemar Bäckman

Valberedning, sammankall. 0371-47017

Lars-Johan Svedberg

Valberedning, ledamot 070-6743067