Unnaryd

Johan Karlsson

Ordförande, Ledamot 0706-260208

Fredrik Rubin

Vice ordförande, Ledamot 070-9203173

Markus Edvinsson

Sekreterare, Ledamot 070-3278324

Robert Johansson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709-367410

Pär Holmström

Ledamot 0703593028

Bruno Granat

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt 070-6063040

Valberedning

Ove Benjaminsson

Valberedning, sammankall. 070-6826632

Richard Ståhlberg

Valberedning, ledamot 0768-775589