ICA och LRF har inlett ett samarbete nationellt. Ni har nu tackat ja till ett samarbete regionalt. Vad är är anledningen till det?

– Det är kul att vara med och synas här. Jag har en butik mitt på landsbygden och värnar mycket om svenskt jordbruk.

Är det viktigt med svenska produkter i din butik? Om ja, varför?

– Ja, det är viktigt! Kunderna efterfrågar mer och mer svenskt och närproducerat.

Vad tror du om framtiden för svensk matproduktion?

– Det har redan börjat vända och det är en trend som kommer att hålla i sig.

Vad är ditt råd till de halländska bönderna för att öka och tjäna mer?

– Jag vågar knappt ge några råd eftersom jag bor mitt bland bönder men jag tror att man måste börja förstå värdet av och känna stolthet över att producera livsmedel.