I länkarna nedan sammanfattas besluten och de åtgärder som gjorts.

LRF Hallands regionstämma


LRFs riksförbundsstämma