Vi lyssnar, vägleder och föreslår olika åtgärder så att du eller personen som berörs får den hjälp som behövs. Det kan gälla allt från personliga samtal till att hantera konsekvenser av en naturkatastrof.

Vårt mål är att hjälpa i ett tidigt skede, innan problemet eventuellt blir offentligt och så att djur inte behöver utsättas för onödigt lidande. Vi har tystnadsplikt.

Detta får du hjälp med

  • Samtal kollegor emellan
  • Coachning
  • Hjälp att få kontakt med rådgivare, jurister eller andra aktörer inom näringen

Omsorgsgrupper finns inom LRF i hela landet. De kallas ibland också bondekompisar.

Vem som helst kan ringa omsorgsgruppen

Kanske gäller krisen inte dig själv? Du är välkommen att ringa även för någon annans räkning – kanske behöver en vän, släkting eller granne stöttning?

Välkommen att kontakta oss!

Ansvarig i regionstyrelsen:
Göran Lagerstedt, 0705-62 53 33 olasgard@blixtmail.se

Ansvarig tjänsteman på LRF Halland:
Lars-Anders Knutsson, 076-848 48 56 lars-anders.knutsson@lrf.se

Kungsbacka kommun

Varbergs kommun

Falkenbergs kommun

Halmstads kommun

Laholms kommun

Hylte kommun

Ladda ner folder om omsorgsarbetet
Ladda gärna ner omsorgsgruppens folder med beskrivning av verksamheten och kontaktuppgifter till de omsorgsansvarig.