Vi lyssnar, vägleder och föreslår olika åtgärder så att du eller personen som berörs får den hjälp som behövs. Det kan gälla allt från personliga samtal till att hantera konsekvenser av en naturkatastrof.

Vårt mål är att hjälpa i ett tidigt skede, innan problemet eventuellt blir offentligt och så att djur inte behöver utsättas för onödigt lidande. Vi har tystnadsplikt.

Detta får du hjälp med

 • Samtal kollegor emellan
 • Coachning
 • Hjälp att få kontakt med rådgivare, jurister eller andra aktörer inom näringen

Omsorgsgrupper finns inom LRF i hela landet. De kallas ibland också bondekompisar.

Vem som helst kan ringa omsorgsgruppen

Kanske gäller krisen inte dig själv? Du är välkommen att ringa även för någon annans räkning – kanske behöver en vän, släkting eller granne stöttning?

Välkommen att kontakta oss!

Ansvarig i regionstyrelsen: Cecilia Bengtsson: 0340-62 51 97, 0730-61 74 068

Ansvarig tjänsteman på LRF Halland: Lars-Anders Knutsson, tfn 0346-71 69 69, 076-848 48 56

Kungsbacka kommun

 • Morgan Olsson: 0300-219 09, 070-555 58 65
 • Ingemar Johansson: 0340-65 20 12, 070-692 14 65
 • Henrik Arnesson: 070-956 46 50

Varbergs kommun

 • Gösta Thorbjörnsson: 0340-67 92 31, 070-585 72 61
 • Mia Skoglund: 0340-353 70, 070-381 79 79
 • Björn Larsson: 072-272 19 80

Falkenbergs kommun

 • Bo Johansson: 0346-588 89, 0721-174 23 42
 • Stellan Nilsson: 0346-340 25, 0703-70 37 26
 • Ulrika Persson: 0346-191 20, 0708-39 31 50

Halmstads kommun

 • Sara Johansson: 070-254 79 23
 • Andreas Hansson: 035-581 98, 070-206 93 18
 • Anna Kristensson, 035-74021, 070-214 41 15

Laholms kommun

 • Rose-Marie Andersson: 0430-260 32, 073-360 06 65
 • Anders Nilsson, 0430-32096, 070-930 06 22

Hylte kommun

 • Erling Bengtsson: 0345-302 09, 070-833 02 09
 • Bruno Granath: 0371-630 40, 070-606 30 40

Ladda ner folder om omsorgsarbetet
Ladda gärna ner omsorgsgruppens folder med beskrivning av verksamheten och kontaktuppgifter till de omsorgsansvarig.