Ungdomar rensar ogräs på Widegrens Gård

Aktuella Projekt

LRF Jämtland driver ofta projekt tillsammans med andra aktörer för att skapa en större bredd och nå ut till nya målgrupper. Från vårt håll tillsätts en projektledare som ser till att LRF är en engagerad och driven kraft till att nå projektets mål.

Annons till VM 2019

WCR 2019 - VM i Åre och Östersund

LRF ingår i partnerskapet WCR 2019.

Djur på naturbete

Förstudie Hållbar köttproduktion

Förstudie Hållbar köttproduktion

Foto: Joel Wåreus

Ingå i partnerskapet för Jämtlands Mat- och livsmedelsstrategi

Ingå i partnerskapet för Jämtlands Mat- och livsmedelsstrategi