Offerdal

Gert Ålund

Ordförande, Ledamot 070-3949760

Billy Nord

Sekreterare, Ledamot 073-034 48 16

Ivan Myhr

Kassör, Ledamot 072-2090337

Jenny Jonsson

Ledamot

Pär Hammarberg

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705254482

Valberedning

Sigrid Björnsson

Valberedning, sammankall. 0738-194769

Monica Kvist

Valberedning, ledamot 070-3648466

Bengt Nord

Valberedning, ledamot 070-5750413