Ås

Gun Haraldsson

Ordförande, Kassör, Ledamot 070-5624868

Åsa Nilsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0702749102

Andreas Haraldsson

Ledamot 070-3032726

Håkan Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3228214

Erik Nilsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 073-6152236

Ingegerd Lindholm

Ledamot 0706898596

Jorun Olsson

Ledamot 0702830038

Valberedning

Sören Svedberg

Valberedning, sammankall. 070-3201705

Thomas Janhagen

Valberedning, ledamot 070-2254258