Lit-Häggenås

Berit Henriksson

Ordförande, Ledamot 070-3930068

Sven Rudsby

Vice ordförande, Ledamot 070-5320930

Mats Pålsson

Sekreterare, Ledamot 070 367 45 34

Liselotte Landgren

Kassör, Ledamot 0730-512432

Olof Grönlund

Ledamot

Valberedning

Ulf Eliasson

Valberedning, sammankall. 070-3961610

Per Magnusson

Valberedning, ledamot

Clas Grönlund

Valberedning, ledamot 070-6685821