Mitt Härjedalen

Birgitta Bredesen

Ordförande, Ledamot, Kriskontakt 070-3650888

Ove Bergman

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3170342

Karl-Olof Sundeberg

Sekreterare, Ledamot 070-3683771

Paula Daabach

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-2216021

Anna Eriksson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0706908212

Valberedning

Kathy Bäck

Valberedning, sammankall.

Bertil Olsson

Valberedning, ledamot 0705-941271

Allan Blomkvist

Valberedning, ledamot 070-3686333