Ström-Alanäs

Maria Grill

Ordförande, Ledamot 070-6511082

Mats Näslund

Sekreterare, Ledamot 070-6903281

Claes Grill

Kassör, Ledamot 070-4240150

Valberedning

Eva Jonsson

Valberedning, sammankall. 0730-328844

Catarina Espmark

Valberedning, ledamot 070-341 52 48