Hammerdal

Elisabeth Lundström

Ordförande, Ledamot 070-6466083

Esbjörn Olofsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 070-5663563

Per Jonsson

Kassör, Ledamot 070-1909294

Jörgen Olsson

Ledamot 0702482072

Valberedning

Gunbritt Jonsson

Valberedning, sammankall. 070-6008587

Eiron Persson

Valberedning, ledamot 0703-259803

Lillemor Olsson

Valberedning, ledamot