Landsbygden erbjuder miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Studier har visat att kontakter med djur ger större social trygghet och leder till personlig utveckling.

I Sverige börjar begreppet grön omsorg bli allt mer vedertaget och därmed ökar intresset. Kommuner lägger redan idag till exempel ut dagverksamhet för bland annat funktionshindrade på entreprenad hos gårdar i lantlig miljö. Andra tänkbara målgrupper kan vara barn och ungdomar med särskilda behov och grupper med problem relaterade till missbruk i olika former. 

Målgrupp i projektet är i första hand företagare som vill bedriva grön omsorg med gården som resurs. I andra hand är projektet till för att öka kunskapen hos länets kommuner och andra köpare som Kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget.

Projektet har fyra delar att utgå från

  • Att i samverkan med kommuner i länet bygga upp långsiktiga verksamheter på minst två gårdar i Jämtlands län
  • Att gemensamt med köparna arbeta fram ett målgruppsanpassat koncept för Grön omsorg - ”Jämtlandsmodellen”
  • Att koppla ihop utvecklingsarbetet på demonstrationsgårdarna med forskning vid Mittuniversitetet när det gäller samhällsekonomiska effekter av grön omsorg.
  • Att erbjuda analys av företagen så att de kan utveckla och göra de satsningar som anses nödvändiga.

Grön omsorg är ett projekt i samverkan mellan LRF Jämtland, Mittuniversitetet, Bergs-, Krokoms- och Östersunds kommun samt ett antal gårdar i länet.

Vill du veta mer? Läs mer om Grön omsorg.