Mjölkkronan kan också beskrivas som en regional utveckling av det samarbete som som finns mellan Ica och LRF på riksplanet. Målet är att bredda utbudet av svenska varor i butikerna, öka försäljningenav svensk mat och på så sätt bidratill det svenska lantbruket och landsbygdens utveckling och tillväxt. 

Kontakt

Linda Haugskott, Ansvarig för mjölkprojektet i Jämtland, LRF Samköp i Norrland
Mobil: 070-586 52 40, 070-647 40 39
Telefon: 063-55 10 83
E-post: linda.haugskott@lrf.se