Mjölkkronan kan också beskrivas som en regional utveckling av det samarbete som som finns mellan Ica och LRF på riksplanet. Målet är att bredda utbudet av svenska varor i butikerna, öka försäljningenav svensk mat och på så sätt bidratill det svenska lantbruket och landsbygdens utveckling och tillväxt. 

Kontakt

Linda Haugskott, Vik. projektledare Tåsjödalen Växer. Ansvarig för livsmedelsfrågor, Kött och Mjölk
Telefon: 063-55 10 83
E-post: linda.haugskott@lrf.se