Just nu ser LRF Jämtland över den regionala matstrategin på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen via Torsta.

Det är regionala utvecklingsnämnden som har tagit beslut om revidering och anledningen är att den har några år på nacken och baseras mycket på förra regeringens matlandetsatsningar. Nu ska den kopplas till den kommande nationella livsmedelsstrategin och konkurrenskraftsutredningen som den baseras på. Efter möten i kommunerna kommer strategin att skickas på remiss och efter beslut av regionala utvecklingsnämnden till våren ska det göras en handlingsplan som ska ägas av några aktörer inom ett partnerskap. 

Kontakt

Marie Sjölin, Företagsutvecklare Livsmedelsproduktion och omsorgsarbete
Telefon: 010 184 44 26
E-post: marie.sjolin@lrf.se