Många saker att tänka på, när elden närmar sig, brinner för fullt eller sakta släcks. I det akuta läget, men även mer långsiktigt, finns det flera saker att ha i minnet. Tänk på att flera av de branddrabbade områdena har tillträdesförbud, även för dig som markägare. Är du osäker, kontakta din räddningstjänst för att få besked. När räddningstjänsten släckt branden överlämnas ansvar för brandbevakning, att se till så att inte elden blossar upp på nytt, till markägaren. Det är ett tungt och stort ansvar förenat med stora risker, och det är därför viktigt att du stämmer av med räddningstjänsten samt försöker informera och utbilda dig. Skogsbranschen har gått samman och öppnat upp deras gemensamma webutbildning kring eftersläckning. Den är nu tillgänglig och kostnadsfri för alla, och en stark rekommendation till dig som ska brandbevaka din egen eller andras skog.

Gratis kurs om eftersläckning

Här finns en webbkurs som nu öppnats för alla som kommer att arbeta med brandbevakning i skog som brandhärjats.

Klicka på länken, skriv in dina personuppgifter och klistra in koden så får du tillgång till utbildningen. https://course.skotselskolan.se/1h2w3q

Kod: 705266

Efter kursen får du göra ett kunskapstest och klarar du det får du ett utbildningsbevis – men viktigast, du blir bättre rustad för att jobba med eftersläckning och brandbevakning. Utbildningen anordnas av Skötselskolan som ägs av skogsbranschen; BillerudKorsnäs, Holmen, Mellanskog, Norra, Norrskog, Södra, SCA, Stora Enso, Sveaskog och SYN, i samarbete med Skogforsk.

Prata med någon

När skogen brinner upp är det tidigare generationers verk som går förlorat, och kommande generationer påverkas. De ekonomiska värdena är stora, men de emotionella är svårare att värdera. I ett krisläge är det lätt att bita ihop, köra på och lösa det akuta. Det kan behövas, men kom ihåg att

fråga hur rågrannen, vännen eller kollegan mår! LRF har ett nätverk runtom i landet med omsorgsgrupper, som finns till för dig som behöver prata med någon. Om du både är jordbrukare och skogsägare är 2018 ett tufft år, med både torka och brand. Ta hjälp, hjälps åt och fråga hur det mås!

Vill du veta mer?

Skogsägarföreningarna har mer information på sina hemsidor:
Norrskog: http://www.norrskog.se/
Mellanskog: https://www.mellanskog.se/
Norra Skogsägarna: https://www.norra.se