Just nu utvecklar vi flera nya digitala verktyg på lrf.se som kommer hjälpa våra förtroendevalda att genomföra årsmötessäsongen. Under Mina uppdrag kan du skapa en verksamhetsberättelse, hämta olika medlemslistor, få en detaljerad lista över nuvarande förtroendevalda och lämna din valrapport.

Dokument och underlag till årsmötet:

Regional föredragslista Jönköpings län.pdf

Instruktion till Föredragslista.pdf

Protokollmall skrivbar.pdf

Verksamhetsberättelse skrivbar.pdf

Verksamhetsplan skrivbar.pdf

Silvernål skrivbar.pdf

Gröna hjärtat.pdf

Quiz-talong.pdf

Quiz-facit.pdf

Quiz-instruktioner.pdf

Tips för överlämning.pdf

Här hämtar du medlemslistor (kräver inloggning)

Lägesrapport riksförbundsstämmomotioner 2016

Efter årsmötet:

Här fyller du i din valrapport digitalt. (kräver inloggning)

Här fyller du i din verksamhetsberättelse (kräver inloggning)

Detta och mer finns under Mina Uppdrag - under menyn "verktyg". Besök gärna denna sida då och då. (kräver inloggning)

Läs mer på www.lrf.se/arsmote