Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning i blandbestånd och kantzoner. Inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringarna med intensivare torka, bränder, insektsangrepp och rotröta. En varierad skog med mer lövträd har potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi.

För en lyckad satsning på löv är förutsättningen att skogsföretagare kan se lönsamhet och affärsmöjligheter. En viktig del i projektet är därför att öka kunskapen om hur lövskog kan skötas och förädlas för ett ökat värde.

Är du intresserad av lövskog?

Målgruppen för projektet är personer som äger, förvaltar eller förädlar skog. Kvinnor är särskilt prioriterade.

Fem projektområden kommer att utses i Småland där skogsdagar och workshops kommer att arrangeras under åren 2019-2020 med olika teman kopplat till lövskog: exempelvis vilt, klimat, ekonomi och mångbruk.

Du som är intresserad av att delta på projektets kommande aktiviteter får gärna anmäla intresse redan nu till projektledaren Simon Jonegård, tel: 070-20 68 662 e-post: simon.jonegard@lrf.se