På sex stationer kopplade till aktuella ämnen för dig som skogsägare får du ta del av ny kunskapoch du får chansen att ställa dina frågor om lövskog. Varför är lövskog positivt i ett förändrat klimat?Hur påverkas lövträden av höga viltstammar? Vilken potential för förädling finns för lövträdslagen?

Program:
09.00 Drop in med kaffe och kaka, information från utställare

09.30 Välkomsthälsning från markägarna och projektledare.

10.00 Rundvandring mellan stationer
o Södra: Mersmak röjning
o LRF: Skog och vilt i balans, Förädling av löv
o Östra Vätterbranterna: Grön infrastruktur
o Länsstyrelsen: Stöd till jordbruksföretag / Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP)
o Skogsstyrelsen: Stöd som gynnar lövträd i landskapet
o Spillkråkan: Föreningen för kvinnliga skogsägare

13.00-14.00 Avslutande diskussion och lunchmacka

Se inbjudan som pdf

lördagen den 26 oktober, kl. 09.00-14.00

Plats: Holma


Vägbeskrivning: Holma ligger vid sjön Ylens sydöstra kant i Jönköpings kommun. Fortsätt på väg 132 österut från Lekeryd/ca 18 km västerut från Aneby, sväng norrut mot Ryd efter ca 7 km, håll höger vid första korsningen, sväng vänster mot Hemmingstorp/Björkudden. Efter c:a 1 km ligger Holma.


Anmälan:

till 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se senast den 21 okt
(ange namn, personnr och e-post vid anmälan)

Först till kvarn, maximalt 100 besökare.