SOL, Samarbete om landsbygden

LRF Jönköping, Högskolan i Jönköping och Jordbruksverket samarbetar genom SOL, Samarbete Om Landsbygden. Tillsammans diskuterar vi aktuella frågor inom de gröna näringarna. Diskussionerna handlar ofta om ekonomi i småföretag, entreprenörskap, regelverk och förutsättningarna för de gröna näringarna.

Examensarbeten

Under våren 2014 var LRF i Jönköping uppdragsgivare åt tre examensarbeten vid Högskolan i Jönköping. Att vara uppdragsgivare är ett sätt att få mer fokus på de gröna näringarna från forskare men också för att få nya synsätt och tankar kring ämnena. Vårens tre examensarbeten handlar om lönsamhet och ekonomiska parametrar för att möta dagens snabba prissvängningar och om hur nya idéer och teknik kan kan tas fram för att användas i skogsbruket. Du kan läsa dem i sin helhet nedan.

Prissäkring - Säkra priset på inkommande och utgående gods i jordbruksföretag av Matilda Johansson

Valutasäkring av EU-bidrag med fokus på landsbygdsföretagare inom lantbruket av Barbara Pięta och Gergana Tanova

Innovationssystem i skogsindustrin av Jean Pierre Candiotti Bustamante