Gislaved kommun erbjuder Nissanvatten för avhämtning till djur samt mark för bete och foder. Kontakt: 0371-810 00  

Värnamo kommun har identifierat omkring 30 hektar kommunal mark som efter viss anpassning kan användas till betesmark eller där gräs kan slås för att användas till foder. Hör av dig till kontaktcenter om du som lantbrukare med djur vill bruka sådan mark. Först till kvarn. Tel: 0370-37 70 00

Mullsjö kommun. Den som är intresserad av en yta ska kontakta tekniska enheten, som tar beslutet. I första hand företag inom Mullsjö. Du når förordnad chef tekniska enheten genom att ringa kommunens växel tel: 0392-140 00

Vetlanda kommun har låtit djurägare få möjlighet att skörda på park- och grönytor med längre gräs. Just nu (10/7) är det mesta gräset taget och möjligheterna att skörda djur­foder på kommunal mark är mycket begränsade. Kommunen har inventerat för att försöka hitta ytterligare områden och låter nu större gräsytor vara oklippta för att eventuellt kunna skördas senare i sommar. Kontakt: Daniel Mattson, gatu/parkchef, tel: 0383-937 35

Jönköpings kommun. Lantbrukare/djurhållare som önskar nyttja kommunal mark som betesmark för djur eller ta del av gräs kan anmäla sitt intresse via kommunens hemsida. (Se länk ovan)