Jönköping

Göran Locking

Ordförande, Ledamot 070-8822355

Emma Hultman

Sekreterare, Ledamot 070 300 47 39

Per-Eric Ericsson

Ledamot 0708-220751

Johan Löfgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707-983652