Jönköping

Göran Locking

Ordförande, Ledamot 070-8822355

Emma Hultman

Sekreterare, Ledamot 070 300 47 39

Johan Löfgren

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0707-983652

Anders Wadsten

Ledamot 0706-700938

Evert Svensson

Ledamot 0705-852358