Vetlanda

Klas Dahlberg

Ordförande, Ledamot 0702828143

Sofia Wallén

Sekreterare, Ledamot 070-3886028

Christian Carlsson

Ledamot 0705-642714

Tomas Gunnarsson

Ledamot 070-6479814

Valberedning

Mats Gerebrink

Valberedning, sammankall. 070-5723273

Joakim Elmersson

Valberedning, ledamot 0383-80128

Sven-Olof Engdahl

Valberedning, ledamot 076-1034630

Björn Lindell

Valberedning, ledamot 076-8035959

Anders Johansson

Valberedning, ledamot 073-3641092

Johan Thuresson

Valberedning, ledamot 070-9186961

Östen Andersson

Valberedning, ledamot 0708-608485

Yngve Henriksson

Valberedning, ledamot 070-6025394

Johan Gunnarsson

Valberedning, ledamot 070-6614963

Tommy Evaldsson

Valberedning, ledamot 0702-847508