Vetlanda

Klas Dahlberg

Ordförande, Ledamot 0702828143

Elfrida Rehn

Sekreterare, Ledamot 0735010495

Christian Carlsson

Ledamot 0705642714

Valberedning

Mats Gerebrink

Valberedning, sammankall. 0705723273

Sven-Olof Engdahl

Valberedning, ledamot 0761034630

Björn Lindell

Valberedning, ledamot 0735198833

Anders Johansson

Valberedning, ledamot 0733641092

Johan Thuresson

Valberedning, ledamot 0709186961

Östen Andersson

Valberedning, ledamot 0708608485

Yngve Henriksson

Valberedning, ledamot 0706025394

Johan Gunnarsson

Valberedning, ledamot 0706614963

Tommy Evaldsson

Valberedning, ledamot 0702847508

Per Sandahl

Valberedning, ledamot 0706203223