Värnamo

Johan Hilding

Ordförande, Ledamot 0705740582

Katarina Larsson

Vice ordförande, Ledamot 0706374893

Malin Gustafsson

Sekreterare, Ledamot, SV-representant 0703392447

Jörgen Klasson

Ledamot 0705923287

Kristin Karlander

Ledamot 0703105349

Nils Holmström

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708711902

Jeanette Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705818134