Vaggeryd

Roger Andersson

Ordförande, Ledamot 0706920658

Martina Willman

Sekreterare, Ledamot 0708251225

Magnus Grunditz

Ledamot 0705195533

Stefan Stork

Ledamot 0709137043

Emma Persson

Ledamot 0704367218

Olof Jonsson

Ledamot 0704167570

Valberedning

Lennart Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0708693322

Jan-Olof Elg

Valberedning, ledamot

Patrik Forsberg

Valberedning, ledamot 0705710792