Aneby

Karl-Gustaf Fransson

Ordförande, Ledamot 0706901860

Andreas Källner

Sekreterare, Ledamot 0706864649

Per-Olov Källner

Ledamot 0706093615

Carl Hyltbring

Ledamot 0702076679

Urban Andersson

Ledamot 0702037982

Valberedning

Folke Göransson

Valberedning, sammankall. 0708869278

Bengt Wagnström

Valberedning, ledamot 0703220695

Uno Svensson

Valberedning, ledamot 0706591548

Lars Hermansson

Valberedning, ledamot 0703425465