Mullsjö

Henrik Bragde

Ordförande, Ledamot 070-911 27 18

Beata Karltorp

Sekreterare, Ledamot 070-3851249

Valberedning

Gunnar Hartelius

Valberedning, sammankall. 073-1821147

Ingemar Svensson

Valberedning, ledamot 0515-761048

Jakob Junvik

Valberedning, ledamot 0768-355050