Björkö

Jörgen Gerhardsson

Ordförande, Ledamot 073-3836471

Lennart Ek

Vice ordförande, Ledamot 070-5831314

Erik Gustafsson

Sekreterare, Ledamot 0702-600841

Malin Gustafsson

Kassör, Ledamot 0701571642

Sebastian Nordh

Ledamot 0735065353

Andreas Elamsson

Skogsansvarig 070-8757663

Håkan Lindkvist

Skogsansvarig 070-8523183

Evert Johansson

Skogsansvarig 070-8239633

Per Johansson

Skogsansvarig 070-6457570

Valberedning

Andreas Elamsson

Valberedning, sammankall. 070-8757663

Carina Hansson

Valberedning, ledamot 076-8101303

Evert Johansson

Valberedning, ledamot 070-8239633