Alseda

Dan Eriksson

Ordförande, Ledamot

Klas Dahlberg

Vice ordförande, Ledamot 0702828143

Annika Vallin

Sekreterare, Ledamot

Viktoria Andersson

Kassör, Ledamot 0730-912860

Lena Ottosson

Ledamot

Peråke Nilsson

Ledamot

Maria Carlsson

Ledamot 070-2590603

Samuel Sahlin

Ledamot 0706255820

Rikard Dahl

Skogsansvarig

Lars Edborg

Skogsansvarig 070-6345065

Sören Sahlin

Skogsansvarig 0702042083

Sven Henrysson

Skogsansvarig 070-3442293

Ingbert Andersson

Skogsansvarig 076-6770240

Leif Eriksson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Lars Edborg

Valberedning, sammankall. 070-6345065

Göran Svennung

Valberedning, ledamot 070-2441567

Jonny Ottosson

Valberedning, ledamot 070-3136014