Karlstorp-Ökna

Johan Gunnarsson

Ordförande, Ledamot 070-6614963

Mathias Fransson

Vice ordförande, Ledamot 0707335481

Sören Fransson

Sekreterare, Ledamot 070-3442291

Berno Gunnarsson

Kassör, Ledamot 070-5464631

Alf Tagesson

Ledamot 070-3331027

Ulrika Isacsson

Ledamot 070-2261970

Christian Gunnarsson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Trygve Carlsson

Valberedning, sammankall. 0730-286188