Säby

Martin Berggren

Ordförande, Ledamot 0703144558

Alexander Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot 0761866636

Sören Andersson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0702049976

Rickard Davidsson

Kassör, Ledamot 0705680579

Christer Carlsson

Ledamot 0730709368

Ulf Ryd

Ledamot 0705741996

Hans Gustafsson

Ledamot 0768119493

Sanna Soleskog

Ledamot 0140-61076

Olof Göransson

Ledamot 0730477223

Louise Johansson

Ledamot 0767671239

Lena Nielsen

Ledamot

Ulf Andersson

Skogsansvarig 0706993720

Fredrik Gustafsson

Skogsansvarig

Göran Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705672554

Valberedning

Henrik Davidsson

Valberedning, sammankall. 0706814458

Stina Pettersson

Valberedning, ledamot 0702919838

Henrik Andersson

Valberedning, ledamot 0709205727