Säby

Martin Berggren

Ordförande, Ledamot 070-3144558

Alexander Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot 076-1866636

Sören Andersson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-2049976

Rickard Davidsson

Kassör, Ledamot 070-5680579

Ulf Ryd

Ledamot 070-5741996

Jonna Wilhelmsson

Ledamot 070-9490812

Olof Göransson

Ledamot 073-0477223

Sanna Soleskog

Ledamot 0140-61076

Louise Johansson

Ledamot 076-7671239

Lena Nielsen

Ledamot 0140-17886

Ulf Andersson

Skogsansvarig 0706-993720

Fredrik Gustafsson

Skogsansvarig 0140-16008

Göran Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705-672554

Valberedning

Henrik Davidsson

Valberedning, sammankall. 070-6814458

Henrik Andersson

Valberedning, ledamot 070-9205727

Stina Pettersson

Valberedning, ledamot 0702919838