Säby

Martin Berggren

Ordförande, Ledamot 070-3144558

Jonna Wilhelmsson

Vice ordförande, Ledamot 070-9490812

Sören Andersson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-2049976

Rickard Davidsson

Kassör, Ledamot 070-5680579

Alexander Jakobsson

Ledamot 076-1866636

Ingemar Bengtsson

Ledamot 0705-479205

Viktoria Andersson

Ledamot 070-2036230

Sanna Soleskog

Ledamot

Lena Nielsen

Ledamot

Ulf Andersson

Skogsansvarig 0706-993720

Fredrik Gustafsson

Skogsansvarig

Göran Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705-672554

Valberedning

Henrik Davidsson

Valberedning, sammankall. 070-6814458

Stina Pettersson

Valberedning, ledamot 0702919838

Henrik Andersson

Valberedning, ledamot 070-9205727