Linderås

Karl-Johan Andersson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6202736

Bodil Nordgren

Sekreterare, Ledamot 070-6747358

Björn Eskehed

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0730-270434

Jacob Sätervik

Ledamot 070-2040470

Valberedning

Pär Gladh

Valberedning, sammankall. 070-5119323

Tomas Hansson

Valberedning, ledamot 070-3273297

Daniel Ranebrand

Valberedning, ledamot 070-3745855