Linderås

Karl-Johan Andersson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706202736

Bodil Nordgren

Sekreterare, Ledamot 0706747358

Björn Eskehed

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0730270434

Jacob Sätervik

Ledamot 0702040470

Valberedning

Pär Gladh

Valberedning, sammankall. 0705119323

Tomas Hansson

Valberedning, ledamot 0703273297

Daniel Ranebrand

Valberedning, ledamot 0703745855