Adelöv

Mikael Wik

Ordförande, Ledamot 070-5385041

Mats Jansson

Vice ordförande, Ledamot 070-2260947

Magnus Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-7367955

William Malm

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 070-3159969

Eva Engström

Ledamot 0702-422928

Filip Källner

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2575225

Valberedning

Henrik Vilhelmsson

Valberedning, sammankall. 0730-459616

Edvin Hellgren

Valberedning, ledamot

Henrik Sundell

Valberedning, ledamot 070-6262367