Adelöv

Filip Källner

Ordförande, Ledamot 070-2575225

Jakob Hellgren

Vice ordförande, Ledamot 073-6423589

Magnus Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-7367955

William Malm

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 070-3159969

Mikael Wik

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5385041

Mats Jansson

Ledamot 070-2260947

Weine Einarsson

Ledamot 070-6196695

Valberedning

Edvin Hellgren

Valberedning, sammankall. 0727486222

Henrik Vilhelmsson

Valberedning, ledamot 0730-459616

Henrik Sundell

Valberedning, ledamot 070-6262367