Vireda

Kristian Granlinger

Ordförande, Ledamot 070-3030475

Mikael Bäckström

Sekreterare, Ledamot 070-3400831

Thord Granlinger

Kassör, Ledamot 0705-533650

Urban Andersson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702037982

Samuel Vernersson

Skogsansvarig 0390-30530

Valberedning

Samuel Vernersson

Valberedning, sammankall. 0390-30530

Svante Bäckström

Valberedning, ledamot 0390-31071