Lommaryd

Andreas Källner

Ordförande, Ledamot 0706864649

Kjell Persson

Sekreterare, Ledamot 0706796702

Per-Olov Källner

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706093615

Krister Göransson

Ledamot 0140-23054

Rolf Kåresved

Ledamot 0140-22119

Valberedning

Lars-Erik Fält

Valberedning, sammankall. 0140-23080

Berndt Bårring

Valberedning, ledamot 0705523034