Lommaryd

Andreas Källner

Ordförande, Ledamot 070-6864649

Kjell Persson

Sekreterare, Ledamot 070-6796702

Per-Olov Källner

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6093615

Krister Göransson

Ledamot

Rolf Kåresved

Ledamot

Valberedning

Lars-Erik Fält

Valberedning, sammankall.

Berndt Bårring

Valberedning, ledamot 070-5523034